Διαχείριση Ψηφιακής Πληροφορίας - Υπηρεσίες Πληροφόρησης

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας, Σχολή Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Διδάσκοντες - Συνεργάτες από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο

  • Εμμανουήλ Γεργατσούλης, Διευθυντής του Μεταπτυχιακού, Καθηγητής και Αντιπρόεδρος Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας, Διευθυντής ερευνητικού εργαστηρίου Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής Δημοσίευσης, γνωστικό αντικείμενο: Πληροφορική με έμφαση στις Βάσεις Δεδομένων και τη Διαχείριση Μεταδεδομένων, Προσωπική Ιστοσελίδα
  • Μιχάλης Σφακάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής και Πρόεδρος Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας, γνωστικό αντικείμενο: Θεωρία και Πρακτική της Θεματικής Ανάλυσης και Οργάνωσης της Πληροφορίας, Προσωπική Ιστοσελίδα
  • Μαρία Κανελλοπούλου - Μπότη, Καθηγήτρια Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας, γνωστικό αντικείμενο: Δίκαιο της πληροφορίας με έμφαση στην πνευματική ιδιοκτησία και την προστασία των προσωπικών δεδομένων, Προσωπική Ιστοσελίδα
  • Γεώργιος Παπαϊωάννου, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας, Διευθυντής ερευνητικού εργαστηρίου Μουσειολογίας, Προστασίας, Αποκατάστασης και Αξιοποίησης Πολιτισμικών Αγαθών (μνημείων, μουσείων, κ.λπ.), γνωστικό αντικείμενο: Μουσειολογία: σύνθεση και αξιοποίηση μουσειακών χώρων με χρήση ψηφιακής τεχνολογίας, Προσωπική Ιστοσελίδα
  • Σοφία Στάμου, Μόνιμη Επίκουρος Καθηγήτρια Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας, γνωστικό αντικείμενο: Βιβλιοθηκονομία: Πρότυπα οργάνωσης και συστήματα γλωσσικής επεξεργασίας, Προσωπική Ιστοσελίδα
  • Ματθαίος Δαμίγος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας, γνωστικό αντικείμενο: Αρχειονομία: Συγκρότηση και Διαχείριση Ενεργών Ψηφιακών Αρχείων, Προσωπική Ιστοσελίδα
  • Ελευθέριος Καλόγερος, Ε.ΔΙ.Π. Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας, γνωστικό αντικείμενο: Διαχείριση ψηφιακών δεδομένων, πληροφορίας και γνώσης σε πολιτισμικά περιβάλλοντα, Προσωπική Ιστοσελίδα
  • Ονούφριος - Σπυρίδων Παυλογιάννης, Ε.ΔΙ.Π. Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας, γνωστικό αντικείμενο: Ιστορία των Πολιτισμών, Προσωπική Ιστοσελίδα

Εξωτερικοί Συνεργάτες

  • Χρήστος Παπαθεοδώρου, Καθηγητής Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, γνωστικό αντικείμενο: Πληροφοριακά Συστήματα Βιβλιοθηκών και Αρχείων, Προσωπική Ιστοσελίδα
  • Λίνα Μπουντούρη, PhD Αρχειονομίας, Προϊσταμένη για τη διαχείριση και την υλοποίηση έργων του Σημασιολογικού Ιστού και της ψηφιακής διατήρησης στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο, Προσωπική Ιστοσελίδα

Τελευταία ενημέρωση 08 Μαίου 2024.