Διαχείριση Ψηφιακής Πληροφορίας - Υπηρεσίες Πληροφόρησης

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας, Σχολή Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Εξεταστέα ύλη για το πεδίο «Εισαγωγή στην Πληροφορική και τις Βάσεις Δεδομένων».

Η εξεταστέα ύλη στο πεδίο «Εισαγωγή στην Πληροφορική και τις Βάσεις Δεδομένων» περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

 1. Αριθμητικά συστήματα, αποθήκευση δεδομένων, πράξεις με δεδομένα (αριθμητικές πράξεις, λογικές πράξεις, άλγεβρα Boole), οργάνωση υπολογιστών, δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο, λειτουργικά συστήματα, αλγόριθμοι, γλώσσες προγραμματισμού, δομές δεδομένων, αφηρημένοι τύποι δεδομένων, δομές αρχείων. (Η εξεταστέα ύλη της ενότητας αυτής περιλαμβάνεται στις διαφάνειες που μπορείτε να κατεβάσετε από εδώ.)
  Ενδεικτική βιβλιογραφία:
  - B. Forouzan, Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών, εκδόσεις Κλειδάριθμος, 3η έκδοση 2015.
 2. Επισκόπηση των Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων, Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων, το Σχεσιακό Μοντέλο, Σχεσιακή Άλγεβρα, Αιτήματα με τη γλώσσα SQL. (Η εξεταστέα ύλη της ενότητας αυτής περιλαμβάνεται στις διαφάνειες που μπορείτε να κατεβάσετε από εδώ.)
  Ενδεικτική βιβλιογραφία:
  - R. Ramakrishnan, J. Gehrke, «Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων», τρίτη έκδοση, εκδόσεις Τζιόλας 2012.
Εξεταστέα ύλη για το πεδίο «Γλώσσες Σημειοθέτησης και Μεταδεδομένα».

Η εξεταστέα ύλη στο πεδίο «Γλώσσες Σημειοθέτησης και Μεταδεδομένα» περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

 1. XML, DTD, XML Namespaces, XML Schema. (Η εξεταστέα ύλη της ενότητας αυτής περιλαμβάνεται στις σημειώσεις που μπορείτε να κατεβάσετε από εδώ.)
 2. Μεταδεδομένα (Ορισμός, χρήση, πρότυπα και σχήματα μεταδεδομένων). (Η εξεταστέα ύλη της ενότητας αυτής περιλαμβάνεται στις διαφάνειες που μπορείτε να κατεβάσετε από εδώ.)
 3. Το πρότυπο Dublin Core (Ορισμός, χρήση, πρότυπα και σχήματα μεταδεδομένων). (Η εξεταστέα ύλη της ενότητας αυτής περιλαμβάνεται στις διαφάνειες που μπορείτε να κατεβάσετε από εδώ.)
 4. Το σχήμα μεταδεδομένων Metadata Object Description Schema (MODS). (Η εξεταστέα ύλη της ενότητας αυτής περιλαμβάνεται στις σημειώσεις που μπορείτε να κατεβάσετε από εδώ.)

Τελευταία ενημέρωση 08 Μαίου 2024.